Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Compass Mobility met zorg samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan echter niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze internetsite kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Compass Mobility aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan berekeningen die met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand zijn gekomen kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel Compass Mobility alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Compass Mobility niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Compass Mobility worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Compass Mobility uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Compass Mobility worden onderhouden wordt afgewezen.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.